Η άνοδος της Instagram Couture

Προσαρμοσμένα κομμάτια σχεδιασμένα από καλλιτέχνες φέρνουν στη γη τη σπάνια σφαίρα της εξατομίκευσης.